Färgsjön-info

Info om Färgsjön

Sjötyp: humös skogssjö
Sjöyta: 9 ha
Maxdjup: 11,5 m
Medeldjup: 4,2 m
pH: >6
Fiskarter: karp, gädda, abborre, mört och ål
Dominerande växtlighet: gäddnate, starr, vit näckros, säv och bladvass
Bottenmaterial: dy
Omgivning: pors, skvattram, blåbär, ängsull, tall, björk och gran

Karpen sattes ut år 1994 samt en mindre kompletterande utsättning år 2002.
Beståndet uppskattas ligga på runt 40 olika individer med ett flertal som väger över 10 kg.
Karpen är av Aneboda-stam. De flesta karpar är spegelkarpar med undantag av några få fjällkarpar.
Sjörekordet ligger på 14,75 kg.Nu ligger en båt i Färgsjön.
Meningen är att den skall kunna användas av karpmetare i sjön för att nå de mest avlägsna platserna.
Det byggs i Färgsjön!
Under helgen har ett par man ur karpkommittén byggt en spång vid platsen Molly.
Spången ska göra det ännu lite angenämare att meta på den populära fiskeplatsen.