Om SFK Kroken: Förtroendevalda 2018

Förtroendevalda 2021

Kolla så era uppgifter stämmer! Om inte, meddela webmaster här!
Styrelsen 2019


Stående fr vänster: Olov S,Jenni S,Kenth Z,Dick Å,Tony L, Mats F, Kim B,Anders S samt Alexander V (infälld).

Styrelsen

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Ordförande Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
Sekreterare Tony Lundh   070 659 31 28 E-post
Kassör Jenni Ström   072 722 40 50 E-post
Styrelseledamot Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
Styrelseledamot Anders Ström   073 022 64 70 E-post
Styrelseledamot Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
Styrelseledamot Jonas Edvardsson   073 570 93 70 E-post
Styrelsesuppleant Alexander Vilegård   070 349 32 44 E-post
Styrelsesuppleant Sebastian Åkesson   070 380 75 82
Upp

Revisorer

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Revisor Mikael Lönngren   073 818 01 60 E-post
Revisor Ingemar Bernljung   070 394 84 45  
Revisorssuppl Karl-Olov Karlsson   070 682 30 06 E-post
Revisorssuppl Eva-Karin Kronquist   070 619 22 76 E-post  
Upp

Tävlingskommitté

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Tävlingsledare Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
  Christian Nilsson   070 235 93 18 E-post
  Fredrik Nilsson   070 391 37 12 E-post
  Patrik Pihl   070 598 15 19 E-post
  Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
Upp

Ungdomskommitté

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Ungdomsledare Tony Lundh   070 6593128 E-post
Ungdomsledare Mats Fahleryd   070 252 13 99 E-post
Ungdomsledare Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
Upp

Tillsynskommitté, fiske, båtar mm.

Funktion: Namn: Tel: Mob: E-post:
  Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
  Daniel Segerhjelm   070 396 47 07 E-post
  Jon Granath   070 245 43 98 E-post
  Tommy Wiksten   070 645 93 64 E-post
  Eva-Karin Kronquist   070 619 22 76 E-post
  Andreas Bisak   070 605 20 96 E-post
  Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
  Tony Lundh   070 659 31 28 E-post
  Christian Nilsson   070 235 93 18 E-post
  Patrik Pihl   070 598 15 19 E-post
  Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
  Jonas Edvardsson   070 570 93 70 E-post
 

Nedanstående tillhör tillsynskommittén men har ej förordnande för fisketillsyn

Funktion: Namn: Tel: Mob: E-post:
  Anders Ström   073 022 64 70 E-post
  Alexander Vilegård   070 349 32 44 E-post
  Jörgen Karlsson   073 178 13 80
Upp

Fiskevårdsansvarig

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
  Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
Upp

Valberedning

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
  Jon Granath   070 245 43 98 E-post
  Tommy Ström   070 264 15 00 E-post
  Magnus Sjöberg   070 374 86 26 E-post
Upp

Karpfiskekommittén

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
  Anders Ström   073 022 64 70 E-post
  Jonas Edvardsson   070 570 93 70 E-post
  Alexander Vilegård   070 349 32 44 E-post
  Magnus Sjöberg   070 374 86 26 E-post
  Tommy Ström   070 264 15 00 E-post
Upp

Hemsidan

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Webadministratör Eva-Karin Kronquist 070 619 22 76 kontakta webmaster