Fiskekort för karpfisket 2014 i Färgsjön och Stockebrogöl

Info: Säsongskort för karpfisket 2021 i Färgsjön

2021 kommer SFK Kroken att släppa ett begränsat antal säsongskort för Färgsjön, totalt 20 st. Ni som var med 2020 och som inte avser att lösa kort 2021, hör av er till Anders Ström eller Jonas Edvardsson.

Betalningen av korten samt medlemsavgift ska vara inne hos klubben senast 2020-03-31. Är betalningen inte gjord övergår platsen till annan person som bestäms av karpkommittén efter samråd med styrelsen.

För att få lösa säsongskortet krävs att man ställer upp på minst 1-2 arbetsdagar vid Färgsjön, som bestäms av karpkommittén.Säsongskortet 1200 kr gäller från 1 mars - 30 november. Den som inte ställer upp på arbetsdagar kommer att faktureras 500 kr per dag för uteblivna arbetsdagar. Den som eventuellt inte betalar kommer att mista sin plats.

Korten löses via inbetalning till klubbens bankgiro 5066-6510, eller swish 123 388 00 10, alternativt via karpkommitténs två kortförsäljare, Anders Ström 073 022 64 70 och Jonas Edvardsson 070 570 93 70. Medlemskrav gäller för samtliga kort: säsongskort, gästkort och dygnskort. All info finns här på hemsidan och i faktablad.

Fångst av karp skall rapporteras i pärm vid info-tavlan samt via mail eller sms till ansvarig. Se regler för karpfiske. Bifoga oredigerade bilder i jpg samt uppgifter om vikt, längd, bete, fångstplats, fångstperson mm.

Klubbrekord av karp lämnas in via ordinarie klubbrekordsblankett som hittas på hemsidan. Se till att ni har godkänd våg, kolla Sportfiskarnas vågar för storfiskregistrering.

Karpkommittén och styrelsen i SFK Kroken