Alla inlägg av sfk-kroken

Dagordning årsmöte

1. Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll

7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseledamöter. (Fyllnadsval av ordförande på 1 år samt ledamöter för en tid av två år)

11. Val av revisorer jämte suppleanter

12. Behandling av motioner

13. Styrelsens rapporter och förslag. (Förslag på ändring/komplettering av stadgar)

14. Fastställande av arvoden

15. Nya frågor

16. Avslutning

Årsmöte

Medlemmar i SKF Kroken kallas till årsmöte fredag 2 december 2022, kl 19.00 i klubblokalen på Fabriksgatan 27 i Hultsfred. Anmälan per tfn till Anders Ström 073-0226470 eller via mejl till eva-karin.k@telia.com senast 23 november.

Olov Segerhjelm har lämnat oss

SFK Krokens ordförande Olov Segerhjelm har somnat in efter en lång tids sjukdom. Trots sjukdomen var han aktiv in i det sista. För oss i klubben är det en stor förlust. Olov har varit ordförande i över 40 år och det han har jobbat för har kommit många sportfiskare till del. Det var på Olovs initiativ och hårda arbete som Stora Hammarsjöns FVO bildades 1985, med SFK Kroken som arrendator. På senare år utökades klubbens vatten med Hulingens FVO, vilket givetvis kräver en väl fungerande organisation. Olov har själv utbildat fisketillsynspersonal, förhandlat med markägare och kommunen, ordnat med renhållning, fiskisättning mm. Vi är många som under hans ledning har bundit flugor och många ungdomar har lärt sig fiska med hans hjälp.

Olov var själv en skicklig sportfiskare och deltog i KM, DM och SM i många år. Främst var han en passionerad flugfiskare och deltog bland annat i 7 flugfiske-VM i flera olika länder.

Det är med stor sorg, men också med tacksamhet över hans livsgärning, som vi nu ska fortsätta förvalta SFK Kroken.

SFK Krokens styrelse