Info från årsmötet

Under klubbens årsmöte 3 december togs bland annat följande beslut:

Med anledning av Olov Segerhjelms bortgång skedde fyllnadsval av ordförande på ett år. Årsmötet valde Anders Ström till klubbens ordförande. Förtroendevalda

Medlemsavgift för seniorer höjdes med 20 kr till 290 kr/år. Övriga medlemsavgifter är oförändrade. Bli medlem

Årskort i sjön Hulingen togs bort. Köp Fiskekort

Säsongskort för regnbågsfiske utökades till att gälla 8 månader (1/4 – 30/11) Vidare sänks antalet upptagna fiskar per månad från 12 till 8. Inga förändringar för dygnskort. Köp Fiskekort

Två nya kommittéer bildades, regnbågs- resp båtkommitté. Förtroendevalda