Vi behöver hjälp!

Ni som fiskar i St Hammarsjöns FVO och i Hulingen får gärna rapportera vilka fiskar ni får, vare sig ni tar upp dem eller sätter tillbaka. Gäller alla sjöar utom fångst av Regnbåge i Djupsjön, Välen och Alegöl och Karp i Färgsjön. Vi vill veta vilka arter som finns och storleken på dem. Speciellt intressant är om ni får öring i Stora Hammarsjön. Har någon fått öring där tidigare år är vi tacksamma om ni också rapporterar det. Ange sjö, fiskart, längd, antal och datum.

Enklast skickar ni sms till Eva-Karin 070-619 22 76 eller till Anders Ström 073-022 64 70. Det går också att mejla; eva-karin.k@telia.com eller karebyanders@hotmail.com

Foto J Granath