Fiskekort genom i Fiske!

Den 26 februari börjar vi sälja fiskekort via iFiske. Då finns det skyltar vid flera av våra fiskevatten och information på anslagstavlor. Det är enkelt att betala med mobilen. Man scannar in en QR-kod och väljer SFK Kroken på iFiskes hemsida. Där väljer ni fiskekort och betalsätt. iFiske kan ta emot betalning även i andra valutor än SEK. Ni som har betalat medlemsavgift för 2024 kan lösa fiskekort för medlemmar. Då ska ni använda den kod ni får via mejl av kassören. Koden gäller endast för er som löst medlemskap 2024. Koden kommer att bytas ut vid några tillfällen under året, så läs era mejl så ni inte missar den informationen.

För er som inte vill/kan använda mobilen har vi givetvis kvar möjligheten att köpa fiskekort hos Lundhs jakt- och fiskebutik i Hultsfred, hos Frendo i Hultsfred och på Hultsfred Strandcamping.

Båtkort för hyrbåt kan endast lösas hos Frendo, som också har nycklar till båtarna. Kom ihåg att visa – eller köpa – fiskekort när ni hyr båt. Medlemmar fiskar gratis i många sjöar, men vid hyra av båt i dessa sjöar måste ni visa medlemskort. SFK Krokens båtar är endast till för de som ska fiska.

Starting February 26 You can buy fishing license online at www.iFiske.se and pay with other currencies than SEK. Information is available at the fishing waters.

Nach dem 26. Februar können Sie Angelkarten online bei www.iFiske.se kaufen und mit anderen Währungen als SEK bezahlen. Informationen erhalten Sie an den Angelgewässern.