Sportfiske i forskningens tjänst

Vill Du bli ”spöreggare”? Du kan delta och hjälpa forskare att få en mer rättvis bild av livet under vattenytan, än bara genom provfiske. Tidningen Fiskejournalen har en artikel om det. Läs mer här.