Örsjön

Karta

Skogssjö med bra vinterfiske.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 25 hektar
Maxdjup: 13,5 meter
Medeldjup: 3,2 meter

Tips för…
Nybörjaren: Vinterfiske efter abborre och gädda.
Proffset: Pimpla abborre.

  • Fiskekortförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
  • Hultsfreds Turistinformation, 0495-24 05 05
  • Hultsfreds strandcamping 070 733 55 78 Maj-Sept

Vid betalning med Swish 123 388 00 10 måste Du mejla till kassor.sfkkroken@gmail.com och uppge datum, tid och sjö.

Örsjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv  och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro.

Örsjön är en liten stenig skogssjö som består av tre smala delar. Omgivningen består av barrskog och kanterna är branta ner mot sjön. Runt sjön finns myrmarker och våtmarker och närmast sjön växer pors, björk och tall. Vattenvegetationen består av starr, näckrosor och vattenklöver. Ett högt och brant berg finns längs östra stranden. Sjön ligger norr om den väg som går till Stora Hammarsjön, ca 6 km väster om Hultsfred.

Fisket i Örsjön

Här kan man sätta i egen båt vid klubbens brygga och fiska, glöm inte att lösa årskort för egen båt, kalenderår. Sjön kan under vintern visa upp ett bra fiske efter gädda och abborre. Ismete efter gädda och pimpelfiske efter abborre är bra. I alla de tre vikarna som sjön är indelad i kan man pimpla abborre och ett bra sätt att hitta abborren är att titta på hur stranden ser ut. Då abborren ofta ställer sig intill djupbranter, uddar och grund kan man få vägledning av stranden som oftast går ut på likartat sätt i vattnet.

Det är inte ovanligt att få stor abborre och det fungerar bra med vanlig vertikalpirk och färgkrok. Gäddan går att hitta lite överallt i sjön. Från land går det att meta under sommaren med flötmete och både abborre och mört hugger gärna på en mask.