Stensjön

Karta

Sjön där man upplever tystnad och rekreation.

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 40 hektar
Maxdjup: 12,5 meter
Medeldjup: 3,1 meter

Tips för…
Nybörjaren: Abborrfiske.
Proffset: Ruda- och braxenmete.
Upptäckaren: Utforska rudametet i sjön.

  • Fiskekortförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
  • Hultsfreds Turistinformation, 0495-24 05 05
  •  Hultsfreds strandcamping 070 733 55 78 Maj-Sept
  • Vimmerby Turistbyrå 0492 310 10

Fiskekort online på SFK Krokens hemsida, www.sfk-kroken.nu Följ anvisningarna och skriv in fullständiga uppgifter för fiskekort. Vid betalning med Swish 123 388 00 10 uppge datum, tid och sjö på meddelande.

Stensjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv  och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro.

Stensjön är en vacker och fridfull sjö som ligger lite avsides ca 10 km sydväst om Hultsfred. Sjön hittar man lättast söderifrån, om man åker västerut från Målilla mot Vetlanda. Skylt Stora Hammarsjön efter 3 km på denna grusväg kommer man fram till sjön, där man kan parkera.

Stensjön är, som namnet antyder, en stenig sjö och omgivningen domineras av gran- och tallskog. Stränderna är blockrika och vattenvegetationen är gles och består av säv, vattenklöver, gäddnate och näckrosor. I viken som heter Hålldammen, där Stensjöbäcken rinner ut från sjön, är det grunt och det är tätare växtlighet. Det finns 3 st. väderskydd och grill.

Fisket i Stensjön

Det är begränsat att hitta platser från land för fiske runt hela sjön . Här kan man sätta i egen båt från båtvagn vid klubbens brygga. Tyärr så har klubben ingen båt i sjön för uthyrning. Stensjön håller ett rikligt bestånd på Gädda samt Abborre. Abborrfisket är ofta bra med små spinnare. Man känner verkligen lugnet då man fiskar i denna fina sjö.

Braxen har fångats i större storlek men metet är relativt outforskat och detsamma gäller för rudan. Braxen fångas lättast med bottenmete och mask och rudan fångas bäst på flötmete och majs. Rudan går att hitta i vegetationsområdena i västra och norra delen. Testa rudafisket som är både en upplevelse och en utmaning. Mäska några kvällar med majs och uppblött ströbröd och använd små och vassa krokar. Och som vid så mycket annat mete: håll betet nära botten!