Färgsjön

Kartor

Säsongskort för karpfiske

Regler för karpfiske

Bilder

Färgsjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO och är belägen strax väster om Stora Hammarsjön.

Sjötyp:       humös skogssjö
Sjöyta:       9 ha
Maxdjup:    11,5 m
Medeldjup: 4,2 m
pH:             >6

Fiskarter: karp, gädda, abborre, mört och ål
Dominerande växtlighet: gäddnate, starr, vit näckros, säv och bladvass
Bottenmaterial: dy
Omgivning: pors, skvattram, blåbär, ängsull, tall, björk och gran

Karpen sattes ut år 1994 samt en mindre kompletterande utsättning år 2002. Beståndet uppskattas ligga på runt 50 olika individer med ett flertal som väger över 10 kg och några fiskar som har uppnått imponerande 20 kg. Karpen är av Aneboda-stam. De flesta karpar är spegelkarpar med undantag av några få fjällkarpar.

Fisket i Färgsjön

Endast medlemmar i SFK Kroken kan lösa säsongskort i Färgsjön, under perioden 1 mars – 30 november. Fisket är reglerat och villkoren finns under Regler för karpfiske.