Regler karpfiske

Reglerna är framtagna för att värna om fisken och naturen runt sjön och för att klubben ska kunna utvärdera fisket på bästa sätt. Reglerna ska även underlätta vid det praktiska fisket i sjön vad gäller platser mm. Följs dessa enkla regler kan sjöarna utvecklas på bästa sätt. Använd sunt förnuft, visa hänsyn och respekt för varandra. Reglerna tillämpas strikt, försök inte tolka dessa till egen fördel.

Allmänt

 • För att fiska i sjön krävs ett speciellt säsongskort för karpfiske som gäller mellan 1 mars till 30 november. Övrigt fiske är tillåtet 1 december – 28 februari enligt gällande regler för Hammarsjöns FVO.
 • Endast medlem i SFK Kroken kan lösa fiskekort för karpfiske, gäller även gästfiskare.
 • OBS! Fisket är avstängt 5-16 okt för älgjakt, samt är platserna 5,6,7 och 8 avstängda 15-20 augusti för bockjaktspremiären.
 • Hänsyn skall visas vid bockjakten som börjar 16 augusti.
 • Fiske och mäskning sker på förutbestämda platser. Det är förbjudet att röja nya platser utan medgivande av SFK Krokens styrelse.

Bokning

 • Man får inte fiska utan att först boka plats.
 • Bokning sker genom att skriva plats, datum, namn och telefonnummer i bokningspärm vid info-tavlan, där pärmen alltid ska vara.
 • Efter bokning i pärmen ska sms skickas till rätt ansvarig (se nedan). Bokar man åt någon annan så är det personen som bokar som ser till att ansvarig får sms.
 • Först på plats gäller, man bokar sin egen plats och ger över pärmen till nästa person vid info-tavlan. När alla som är på plats har bokat, kan man boka åt EN kompis. Där gäller samma turordning som innan.
 • Tänk på att den perioden du bokar ska du aktivt använda för att mäska/fiska vid din bokade plats.
 • Använd sunt förnuft så att övriga fiskare får en plats.
 • Bokning kan ske tidigast söndagar kl 18 och gäller e vecka framåt. Det går givetvis bra att boka när som i veckan, men platsen ska vara tillgänglig för nästa person kl 18 nästa söndag. Alltså oavsett när man börjar fiska i veckan så måste man byta plats kl 18 på söndagen.
 • Man får inte boka samma plats som man vid något tillfälle hade bokat under den nyss avslutade bokningsbara perioden (veckan) innan.
 • Vid byte av bokad plats ska tillvägagångssätt för avbokning följas och därefter görs en ny bokning av plats.

Avbokning

 • Om man inte har möjlighet att utnyttja sin bokning, eller av andra skäl inte kan eller behöver sin bokade plats, ska avbokning samt orsak skickas till ansvarig (se nedan), man ska även se till att bokningen i pärmen blir struken omgående.
 • Om möjligt ska även avbokningen meddelas i Facebook-gruppen så att övriga känner till att platsen just blev ledig.

Utrustning

 • Maximalt antal spön är 3 st/person. Det är tillåtet att fiska flera personer på samma plats, men sunt förnuft ska användas för att undvika onödiga problem med exempelvis hoptrasslade linor etc.
 • En väl tilltagen knutlös karphåv samt skonsamt vågnät ska användas.
 • Har du fiskat utomlands eller i sjö med sjukdomar på fisk, ska utrustningen desinficeras innan fiske i Färgsjön.

Båt

 • De som ska fiska på plats 4, 5, 6 eller 7 får ha en av båtarna vid dessa platser och ska samsas om den.
 • Den andra båten får användas av övriga fiskare i sjön, och ska återföras till båtplatsen snarast.
 • Är man ensam fiskare får man ha en båt oavsett vilken plats man sitter på, men kommer fler fiskare ska båten snarast tillbaka till båtplatsen. Gäller alltså inte plats 4 – 7 som alltid får ha båt.
 • Båten får användas för att frakta utrustning, när fisk gått fast, mäskning, lodning, för att sätta ut mäskmarkör etc, när ingen annan sitter vid sjön. Finns fler fiskare måste samtliga ge sitt godkännande först. Detta gäller inte vid fraktning av utrustning eller när fisk gått fast.
 • Visa alltid hänsyn till andras mäskning/fiske, använt sunt förnuft. Vid användning av båt ska den i möjligaste mån befinna sig i mitten av sjön för att inte störa andras fiske och/eller mäskplatser.
 • Flytring får endast användas om man behöver lossa fisk, men bara till det syftet..

Fångst

 • Det är enligt lag och förordningar förbjudet att flytta fisk från ett vatten till ett annat.
 • All karp ska återutsättas. Säckning eller dylikt av karp får göras (på minst 1 m djup) en kortare stund för att iordningställa kamerautrustning eller invänta vittne.
 • Fotokrav gäller vid fångst av karp. Fotot ska tas på fiskens högra sida. Fiskens huvud ska peka åt vänstra axeln). Foto får dock gärna tas på båda sidor.
 • Fångst av karp ska registreras i pärmen vid infotavlan innan hemfärd. Den skall även registreras inom en vecka efter avslutat fiske via ett e-mail till kontaktperson (se nedan). I mejlet ska framgå vikt, längd, datum, fångstplats, fångstperson samt ska bild bifogas. Fångstberättelser mottages gärna.
 • Bilder som skickas in ska vara oredigerade och i så hög upplösning som möjligt samt i jpg-format.

Synpunkter

 • Skicka synpunkter till mejladressen nedan, så tas det upp vid lämpligt tillfälle. I övrigt, använd sunt förnuft och visa hänsyn till varandra.

Kontaktpersoner för karpfisket är SFK Krokens karpkommitté

Platsbokning: Anders Ström 073-022 64 70

Mottagare av fångstregistrering: karebyanders@hotmail.com

Den som bryter mot dessa regler kan avstängas för vidare fiske i Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde.