Färgsjön Säsongskort

Säsongskort för karpfisket 2023 i Färgsjön

2023 kommer SFK Kroken att släppa ett begränsat antal säsongskort för Färgsjön, totalt 18 st. Ni som var med 2022 och som inte avser att lösa kort 2023, meddela Anders Ström senast 28/2.

För att få lösa säsongskortet krävs att man ställer upp på minst 1 av 2 arbetsdagar vid Färgsjön, som bestäms av karpkommittén. Säsongskortet 1400 kr gäller från 1 mars – 30 november. Den som inte ställer upp på arbetsdagar kommer att få betala 500 kr vid betalning för nästa års säsongskort. Den som inte betalar kommer att mista sin plats.

Betalningen av säsongskort, medlemsavgift samt 500 kr om ni vet att ni inte kan delta någon arbetsdag, ska vara inne hos klubben senast 2023-03-31. Är betalningen inte gjord övergår platsen till annan person som bestäms av karpkommittén efter samråd med styrelsen.

Betalning ska ske till klubbens bankgiro 5066-6510, eller swish 123 388 00 10. Medlemskrav gäller för både säsongskort och eventuellt gästkort. All info finns här på hemsidan och i faktablad.

Fångst av karp skall rapporteras i pärm vid info-tavlan samt via mail eller sms till ansvarig. Se regler för karpfiske. Bifoga oredigerade bilder i jpg samt uppgifter om vikt, längd, bete, fångstplats, fångstperson mm.

Klubbrekord av karp lämnas in via ordinarie klubbrekordsblankett som hittas på gamla hemsidan. Använd godkänd våg, kolla Sportfiskarnas vågar för storfiskregistrering.

Karpkommittén och styrelsen i SFK Kroken