SFK Kroken

SFK Kroken är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som bildades 1964 och har idag ca 400 medlemmar. Klubben leds av en demokratiskt vald styrelse via årsmöte som hålls senast i december. Kallelse till klubbens årsmöte läggs ut på hemsidan första veckan i november. Tillsatta kommittéer ansvarar för de olika verksamhetsområden som finns; tävling, ungdom, karpfiske, tillsyn och fiskevård.

Klubben arrenderar två fiskevårdsområden i Hultsfreds Kommun; Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO. Det är mer än 30 sjöar som ingår i dessa områden. Färgsjön är numera en av Sveriges bästa karpsjöar med fisk över 20 kg. I tre sjöar finns regnbåge, varav en (Alegöl) enbart är till för flugfiske. I övriga sjöar finns gädda, abborre mört m fl arter. Både i sjön Hulingen och Stora Hammarsjön finns riktigt stor gädda.

SFK Kroken är medlem i Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Det innebär bland annat att klubben får delta i och arrangera DM- och SM-tävlingar. För klubbmedlemmar som tävlar i dessa tävlingar gäller att de måste vara individuella medlemmar i Sportfiskarna.