Fisketillsyn

SFK Kroken har utbildad personal som utövar fisketillsyn både i Stora Hammarsjöns FVO och i Hulingens FVO. Det händer – tyvärr alltför ofta – att vi ertappar människor som fiskar på olovligt sätt. Antingen fiskar de utan att ha löst fiskekort, använder fel utrustning (gäller Alegöl där endast flugfiske är tillåtet, samt i Färgsjön under perioden 1/3 – 30/11 då endast medlemmar i SFK Kroken kan lösa fiskekort för karp) eller tar upp för många fiskar i de vatten där det finns regnbåge. Där gäller 3 fiskar per dygn.

Meddela gärna någon av nedanstående personer om ni ser någon som bryter mot reglerna. Vi har rätt att ta ut ett vite på 1 000 kr och att beslagta fiskeutrustning, som lämnas till polisen.

  • Daniel Segerhjelm 079-341 76 66
  • Tommy Wiksten 070-645 93 64
  • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76
  • Andreas Bisak 070-605 20 96
  • Kim Börjesson 070-423 14 48
  • Tony Lundh 070-659 31 28
  • Christian Nilsson 070-235 93 18
  • Patrik Pihl 070-598 15 19
  • Dick Åkesson 072-323 69 49
  • Jonas Edvardsson 070-570 93 70