Hulingens FVO

Kartor

Bilder

Allmänna bestämmelser

Ett personligt tillstånd för sportfiske enligt gällande regler får du genom att lösa fiskekort. Fiskekortet kan inte överlåtas och ska medföras under fisket. Vid uppmaning ska fiskekortet visas för fisketillsynspersonal. Fiskar du utan gällande fiskekort får du betala 1000 kr i avgift. Tillsynspersonalens anvisningar ska efterföljas. Den som bryter mot reglerna eller övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske i Hulingens fiskevårdsområde. Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Som köpare av fiskekort ska du hålla dig informerad om gällande bestämmelser för fisket.

Fiskeregler:

Utfärdat fiskekort är personligt och får inte överlåtas. Barn (tom 15 år) fiskar på målsmans fiskekort.

Tillåtna redskap: Mete-pimpel-spinn-haspel-flugfiske är tillåtet. Vintertid gäller fiskekortet även för högst 5 angeldon med enkelkrok. Vid ismete är max fem spön per person tillåtet.

Abborre över 35 cm och gädda över 85 cm skall återutsättas. Max två (2) gäddor per kort och dygn får tas upp. Samma gäller årskort. Vid trolling eller dragrodd från båt är högst fyra spön/båt tillåtet. Högsta tillåtna hastighet är 5 knop.

1/4 – 31/7 är det tillträdesförbud i fågelskyddsområdet, se kartan.

Vid fiske från egen båt skall årsavgift för båt lösas. Iläggningsplats för båtar samt parkering finns vid reningsverket.

Avgifter:

Dygnskort: Icke medlem SEK 100:- Båthyra: Ett (1) dygn SEK 100:- Årsavgift kalenderår för egen båt via klubbens hemsida SEK 100:-

Båt- och fiskekortförsäljare:

  • Båtkort och fiskekort:
  • Frendo (Preem) Oskarsgatan 79 Hultsfred tfn 0495-10098
  • Fiskekort:
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske N. Oskarsgatan 107 tfn 0495-41295
  • Hultsfreds Turistinformation tfn 0495-24 05 05
  • Hultsfred Strandcamping 070-733 55 78 Maj – Sept

Fr o m 26 februari 2024 köper ni enklast fiskekort genom www.iFiske. Information finns på anslagstavlorna i båda fiskevårdsområdena.