St Hammarsjöns FVO

Kartor

FAKTABLAD OCH PRISLISTA

OBS! Allt fiske är avstängt fr.o.m. 9 okt t.o.m. 17 oktober 2021!

Allmänna bestämmelser

Personligt tillstånd till sportfiske enligt gällande regler, erhålles genom lösande av fiskekort.
Fiskekortet skall medföras under fisket och uppvisas vid anfordran av fisketillsynspersonal.
För fiske utan gällande fiskekort uttages vite om 1000 kr.
Tillsynspersonalens anvisningar skall efterföljas.
Den som bryter mot gällande regler, bestämmelser eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske.
Ändringar eller tillägg i regler kan göras under pågående säsong.
Det är fiskekortköparens skyldighet att hålla sig informerad om gällande regler för fisket.

SJÖAR MED REGNBÅGE

Alegöl, Välen, Djupsjön.
Barn (t.o.m. 11 år) fiskar på målsmans fiskekort.
Max 3 fiskar per kort får upptagas.

Fiskekortet gäller även för fiske i övriga sjöar inom kortfiskeområdet.
Fiskekortet gäller ej i Färgsjön från 1/3 – 30/11.
Tillåtet agn är mask, maggot, räka.
Betesfisk eller mäskning är förbjudet.
Endast fiske med ett spö tillåtet.
Pimpelfiske på is tillåtet i Välen och Djupsjön.

ALEGÖL: OBS! Endast flugfiske.

Båthyra: Välen
Gratis båthyra/båtkort 1 dygn mot uppvisande av giltigt dygnskort eller säsongskort för regnbåge.
Fiske från båt endast tillåtet med klubbens hyrbåtar.
Båtmotorer inte tillåtet.
Handikappanpassade bryggor vid Välen & Djupsjön

 • Dygnskort: Medlem SEK 200:-
 • Icke medlem SEK 250:-
 • Säsongskort (6 mån.) SEK 3000:-
 • Endast medlem i SFK Kroken kan lösa säsongskort.
 • Max 3 fiskar per dygn.
 • Högst 12 fiskar per månad.
 • Dygnskort: Icke medlem SEK 70:-
 • Båthyra/dygn: SEK 100:-
 • Årsavgift kalenderår för egen båt: SEK 100:-

ÖVRIGA SJÖAR

 • Barn (t.o.m. 15 år) fiskar på målsmans fiskekort.
 • Öring under 40 cm skall återutsättas.
 • Abborre över 35 cm skall återutsättas.
 • Gädda över 85 cm skall återutsättas.
 • Max 2 Gäddor per kort/dygn får behållas.
 • Vintertid gäller fiskekortet även för högst 5 angeldon med enkelkrok för fiske från is.
 • Vid ismete är det tillåtet att använda max 5 spön.
 • Fiskekortet gäller ej i Färgsjön från 1/3 – 30/11.
 • Endast medlem i SFK Kroken kan lösa säsongskort till Färgsjön 1/3 – 30/11 SEK 1200:-.
 • Begränsat antal säsongskort. Löses senast 31 mars kontakta Anders Ström 073 022 64 70 eller Jonas Edvardsson 070 570 93 70
 • Se info om karpfiske här på hemsidan. Info finns även på anslagstavla vid Färgsjön.

OBS! Bockjakten börjar 16 augusti, visa hänsyn mot jakträttsinnehavarna!

BÅT- OCH FISKEKORTFÖRSÄLJARE

 • Frendo (Preem), Oskarsgatan 79, Hultsfred, tfn. 0495 10098
 • Lunds Hund-Jakt-Fiske, N.Storgatan 107 Hultsfred. Tel: 0495 41295
 • Hultsfred Turistinformation, Hultsfred, tfn. 0495 240505
 • Hultsfred Strandcamping 070-733 55 78 Maj – Sept
 • Vimmerby Turistbyrå 0492-310 10

OBS!
Fiskekort kan lösas online eller DIREKT med Swish 123 388 00 10. När ni betalar fiskekort, medlemskap eller årsavgift för egen båt måste ni gå in på gamla hemsidan och fylla i fullständiga uppgifter.

Båtkort löses hos Frendo (Preem) i Hultsfred
Säsongskort regnbågsvatten löses hos Frendo (Preem) Hultsfred eller via internet.
Stugor finns att hyra i området, hänvisning till Hultsfreds Turisminformation.