Karpfiske

Kartor och mer information om Färgsjön finns här.

Bilder

Allmänna regler

För att fiska karp krävs ett speciellt säsongskort för karpfiske som gäller mellan 1 mars till 30 november.
Endast medlem i SFK Kroken kan lösa fiskekort för karpfiske.
Säsongskortet- Karpfiske gäller i Färgsjön.

Detta gäller 2021:

2021 kommer det att släppas ett begränsat antal säsongskort för Färgsjön, totalt 20 st. Ni som fiskade 2020 och som inte avser att lösa nytt kort 2021 skall meddela Anders Ström eller Jonas Edvardsson.

För att få lösa säsongskortet krävs att man ställer upp på minst 1-2 arbetsdagar vid Färgsjön. Datum och tid bestäms av karpkommittén. Säsongskortet, 1200 kr, gäller från 1 mars – 30 november. Den som inte ställer upp på arbetsdagar kommer att faktureras 500 kr per dag för uteblivna arbetsdagar. Den som inte betalar kommer att mista sin plats.

Betalningen av säsongskortet samt medlemsavgiften ska vara inne hos klubben senast 2021-03-31. Är betalningen inte gjord övergår platsen till annan person som utses av karpkommittén efter samråd med styrelsen.

Korten löses via inbetalning till klubbens bankgiro 5066-6510 eller Swish 123 388 00 10, alternativt via karpkommitténs två kortförsäljare Anders Ström och Jonas Edvardsson. Medlemskrav gäller för samtliga kort: säsongskort, gästkort och dygnskort.

OBS! Fisket är avstängt 9 okt – 17 okt 2021, se faktablad.

Hänsyn skall visas vid bockjakten som börjar 16 augusti.

Förmäskning på en plats ska göras på de bestämda röjda platserna. Det är förbjudet att röja nya platser utan styrelsen SFK Krokens medgivande.

Man bokar plats, datum, namn och telefonnummer i bokningspärm vid info.tavlan maximal period 1 vecka, måndag – söndag, samt sms till Anders Ström. OBS! Man får inte boka plats utan att fiska. Använd sunt förnuft för att underlätta så att övriga fiskare får en plats.

Dom som skall fiska på plats 5, 6, eller 7 får ha en av båtarna. Endast för utrustning, samt om fisk gått fast.   

Maximalt antal spön är 3 st/person.

All karp skall återutsättas. Säckning av karp får göras en kortare stund för att iordningställa kamerautrustning eller invänta vittne. Säckning skall göras på minst 1 m djup.
En väl tilltagen knutlös karphåv samt skonsamt vågnät skall användas.

Fotokrav gäller vid all fångst av karp. Fotot skall tas på fiskens högra sida. (Fiskens huvud skall peka åt vänstra axeln).

 Klubben tillhandahåller desinficeringsmedel. Ta kontakt med kommittén.

Det är enligt lag och förordningar förbjudet att flytta fisk från ett vatten till ett annat.

Eldning får endast ske på färdigställda grillplatser.

Fångst av karp skall registreras i pärmen vid infotavlan. Den skall även registreras via ett e-mail eller sms till kontaktperson, se nedan för adressuppgift. I e-mailet eller sms ska framgå vikt, längd, datum, plats och fångstperson. Fångstberättelser mottas gärna.

Bilder i jpg-format på fångade karpar skall skickas oredigerade till: karebyanders@hotmail.com Till bilden skall bifogas vikt, längd, datum, fångstplats och fångstperson.

Klubbrekord för karp lämnas in via ordinarie klubbrekordsblankett som hittas under Klubbrekord/regler klubbrekord/anmälningsblankett på gamla hemsidan. Krav på godkänd våg, kolla Sportfiskarnas godkända vågar för storfiskregistrering.

Den som bryter mot dessa regler kan avstängas för vidare fiske i Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde.

Karpkommitté 2021:

  • Anders Ström 073-022 64 70 karebyanders@hotmail.com
  • Jonas Edvardsson 070-570 93 70 jonazedvardsson@hotmail.com
  • Alexander Vilegård 070-349 32 44
  • Magnus Sjöberg 070-374 86 26
  • Tommy Ström 070-264 15 00