Ungdom

Avslutningsfiske med ungdomsssektionen vid Berget i Eksjö, 2004

KARPFISKELÄGER reportage

BILDER


SFK Kroken har en lång tradition inom ungdomsverksamhet.

I klubblokalen kan man tillverka egna fiskeprylar och ibland sticker hela gänget ut och fiskar. Man fiskar ofta i vatten i närheten såsom Silverån, Hulingen och sjöarna inom Stora Hammarsjön FVO. Alla fiskemetoder testas. Ibland sticker ledare och ungdomar iväg på lite längre fiskeresor och ibland anordnas fiskeläger.
Ungdomsledarna inom klubben har en bred sportfiskekunskap och har massor att lära ut, både sånt som rör fisketekniker och hur man uppträder då man vistas ute i naturen.

Här är lite vad som har hänt inom ungdomssektionen:

  • Fiskeskolor under sommarloven.
  • Gäddfiskeläger och karpläger i St. Hammarsjön resp. Färgsjön.
  • Fiskeutflykter till kusten med sikmete och gäddfiske.
  • Tillverkning av diverse fiskeredskap i klubblokalen. Blänken, skryllor, spön, spinnare, vobblers, flugor mm.
  • Grupparbeten om fiskevatten, metoder och fiskarter.
  • SVT har filmat klubbens verksamhet två gånger! Ett reportage i Vildmark fiske och ett i Lilla Sportspegeln.

Intresserad av att vara med?

Hör av dig till någon i ungdomssektionen så berättar dom mer vad som sker för tillfället.

Ungdomssektionen år 2021:

  • Tony Lundh 070-659 31 28
  • Mats Fahleryd 070-252 13 99
  • Kim Börjesson 070-423 14 48