Medlemsinformation

Medlemskort – Fiskekort

Medlemskort och/eller fiskekort skall alltid medföras vid fiske och när så krävs uppvisas för tillsyningspersonal. Medlemskortet gäller som fiskekort inom Stora Hammarsjöns FVO, Hulingens FVO samt del av Silverån vid parken upp till första träbron. Undantag är Färgsjön där det inte gäller 1/3 – 30/11. Endast medlem kan lösa säsongskort för karpfiske 1/3 – 30/11. Där gäller också begränsat antal säsongskort.

Båthyra 100 kr/dygn. Avgift för egen båt är 100 kr/kalenderår.

För fiske i regnbågsvattnen Alegöl, Välen och Djupsjön ska särskilt fiskekort lösas. Endast medlem kan lösa säsongskort ( 8 mån ) i dessa sjöar. Medlemskort eller löst fiskekort berättigar inte till fiske i rinnande vatten inom Stora Hammarsjöns FVO. Dessa är reproduktionsområden för laxartad fisk.

Fisket är avstängt i Stora Hammarsjöns FVO 5-15 oktober, se info om Stora Hammarsjön. Bockjakten börjar 16 augusti, visa hänsyn mot jakträttsinnehavarna!

Tillåtna fiskeredskap

Spinn- haspel- mete- pimpel och flugspö är tillåtet. Vintertid får högst 5 st angeldon med enkelkrok utsättas. Vid ismete är det tillåtet att använda max 5 spön per person.

Minimimått på fisk

Öring under 40 cm ska släppas tillbaka. Abborre över 35 cm samt gädda över 85 cm ska återutsättas. Högst 2 gäddor per kort och dygn får tas upp och behållas.

Färgsjön

Se information om karpfiske

Övrigt

Vid skada på båtar eller annan materiel, anmäl detta omgående till tillsyningskommittén eller styrelsen.

Nedskräpning i naturen får inte förekomma. Finns inte sopsäck vid fiskevattnet tar ni med skräpet till närmaste sopsäck. Fiskrens får inte slängas i vattnet eller i soptunnor. Linor mm som slängs i naturen kan orsaka stor skada på djur- och fågelliv.

Obs – det är din skyldighet som medlem att anmäla till tillsyningskommittén eller styrelsen, då du ser eller misstänker att olaga eller olovligt fiske eller annan skadegörelse sker. Kommer det till klubbens kännedom att du inte anmält anses du som medskyldig.

För övrigt se faktablad samt karta vilka regler och anvisningar som gäller för Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO.

Påföljd

Följs inte dessa bestämmelser kan det medföra uteslutning ur klubben samt avstängning från de båda fiskevårdsområdena.