Allmänna bestämmelser och fiskeregler

Regler och anvisningar för gäster inom St. Hammarsjöns fiskevårdsområde

Ett personligt tillstånd för sportfiske, enligt gällande regler, får du genom att lösa fiskekort. Fiskekortet kan inte överlåtas och ska medföras under fisket.

Vid uppmaning ska fiskekortet visas för fisketillsynspersonal. Fiskar du utan gällande fiskekort får du betala 1000 kronor i avgift. Tillsynspersonalens anvisningar ska efterföljas. Den som bryter mot reglerna eller övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske i Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde.

Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Eventuella justeringar anslås på informationstavlorna. Som köpare av fiskekort ska du hålla dig informerad om gällande bestämmelser för fisket.

Sjöar med regnbågsöring:

Fiske får bara ske med ett spö. Endast tre fiskar får fångas per kort och dygn.

Tillåtna fiskemetoder

Alegöl: Endast flugfiske. Med flugfiske menas fiske med flugspö, flugrulle, fluglina, tafs och fluga.

I övriga sjöar med Regnbågsöring: Flugfiske, spinn, haspel och pimpel. Se särskilda regler i faktablad. Var vänlig note upptagen fisk i pärmen. Det hjälper oss att genom återinsättning behålla ett bra fiskbestånd i sjöarna. Fiskrens får inte slängas i vattnet eller på strandkanten.

Sjöar med gädda och abborre

Mete-, pimpel-, spinn-, haspel-, angel-, ismete och flugfiske är tillåtet.

Se särskilda regler i faktablad. Båtar får bara hyras ut av SFK Kroken eller fiskekortsförsäljare. Du kan använda egen båt om du löser årskort (kalenderår) genom SFK Kroken. Se särskilda regler i faktablad.

Karpfiske: se särskilda regler i faktablad.

Övriga bestämmelser: Fiskekort berättigar inte till fiske i rinnande vatten. De rinnande vattnen är reproduktionsområden för laxartad fisk. I sjöarna inom Stora Hammarsjöns FVO är det förbjudet att åka vattenskidor, vattenskoter och jetski.

Fiskekort, båtuthyrning, fisketider, priser etc. Se FAKTABLAD OCH PRISLISTA