Förtroendevalda

Styrelsen

 • Ordf Anders Ström 073-022 64 70 karebyanders@hotmail.com
 • Sekr Tony Lundh 070-659 31 28 ynot112@hotmail.com
 • Kassör Jenni Ström 072-722 40 50 kassor.sfkkroken@gmail.com
 • Ledamöter:
 • Kim Börjesson 070-423 14 48
 • Christian Nilsson 070-235 93 18
 • Dick Åkesson 072-323 69 49
 • Jonas Edvardsson 073-570 93 70
 • Suppleanter:
 • Patrik Pihl 070-598 15 19
 • Sebastian Åkesson 070-380 75 82

Tillsynskommitté, fiske, båtar mm

Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO

 • Daniel Segerhjelm 079-341 76 66
 • Tommy Wiksten 070-645 93 64
 • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76
 • Andreas Bisak 070-605 20 96
 • Kim Börjesson 070-423 14 48
 • Dick Åkesson 072-323 69 49
 • Tony Lundh 070-659 31 28
 • Christian Nilsson 070-235 93 18
 • Patrik Pihl 070-598 15 19
 • Jonas Edvardsson 070-570 93 70

Följande tillhör tillsynskommittén men har ej förordnande för fisketillsyn

 • Anders Ström 073-022 64 70
 • Jörgen Karlsson 073-178 13 80

Karpfiskekommittén

 • Anders Ström 073-022 64 70
 • Jonas Edvardsson 070-570 93 70
 • Magnus Sjöberg 070-378 62 6
 • Tommy Ström 070-264 15 00

Regnbågskommitté

 • Jörgen Karlsson
 • Patrik Pihl
 • Dick Åkesson
 • Tony Lundh
 • Christian Nilsson 

Båtkommitté

 • Göran Nylander
 • Leif Vigren
 • Peter Nord
 • Jonas Karlsson 

Revisorer

 • Revisorer
 • Mikael Lönngren 073-818 01 60
 • Ingmar Bernljung 070-5564140
 • Suppleanter
 • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76
 • Karl-Olov Karlsson 070-682 30 06

Valberedning

 • Magnus Sjöberg 070-374 86 26
 • Tommy Ström 070-264 15 00
 • Vakant

Hemsidan

 • Webadministratör
 • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76 eva-karin.k@telia.com