Förtroendevalda

Styrelsen

 • Ordförande
 • Olov Segerhjelm 070-687 83 89 segerhjelm.olov@telia.com
 • Sekr Tony Lundh 070-659 31 28 ynot112@hotmail.com
 • Kassör Jenni Ström 072-722 40 50 jennikavat@hotmail.com
 • Ledamöter:
 • Kim Börjesson 070-423 14 48
 • Anders Ström 073-022 64 70
 • Dick Åkesson 072-323 69 49
 • Jonas Edvardsson 073-570 93 70
 • Suppleanter:
 • Alexander Vilegård 070-349 32 44
 • Sebastian Åkesson 070-380 75 82

Revisorer

 • Revisorer
 • Mikael Lönngren 073-818 01 60
 • Ingmar Bernljung 070-394 84 45
 • Suppleanter
 • Karl-Olov Karlsson 070-682 30 06
 • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76

Tävlingskommitté

 • Tävlingsledare
 • Olov Segerhjelm 070-687 83 89 segerhjelm.olov@telia.com
 • Ledamöter
 • Christian Nilsson 070-235 93 18
 • Fredrik Nilsson 070-391 37 12
 • Patrik Pihl 070-598 15 19
 • Dick Åkesson 072-323 69 49

Ungdomskommitté

 • Tony Lundh 070-659 31 28
 • Mats Fahleryd 070-252 13 99
 • Kim Börjesson 070-423 14 48

Tillsynskommitté, fiske, båtar mm

 • Olov Segerhjelm 070-687 83 89
 • Daniel Segerhjelm 079-341 76 66
 • Jon Granath 070-245 43 98
 • Tommy Wiksten 070-645 93 64
 • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76
 • Andreas Bisak 070-605 20 96
 • Kim Börjesson 070-423 14 48
 • Tony Lundh 070-659 31 28
 • Christian Nilsson 070-235 93 18
 • Patrik Pihl 070-598 15 19
 • Dick Åkesson 072-323 69 49
 • Jonas Edvardsson 070-570 93 70

Följande tillhör tillsynskommittén men har ej förordnande för fisketillsyn

 • Anders Ström 073-022 64 70
 • Alexander Vilegård 070-349 32 44
 • Jörgen Karlsson 073-178 13 80

Fiskevårdsansvarig

 • Dick Åkesson 072-323 69 49

Valberedning

 • Jon Granath 070-245 43 98
 • Tommy Ström 070-264 15 00
 • Magnus Sjöberg 070-374 86 26

Karpfiskekommittén

 • Anders Ström 073-022 64 70
 • Jonas Edvardsson 070-570 93 70
 • Alexander Vilegård 070-349 32 44
 • Magnus Sjöberg 070-378 62 6
 • Tommy Ström 070-264 15 00

Hemsidan

 • Webadministratör
 • Eva-Karin Kronquist 070-619 22 76 eva-karin.k@telia.com