Anmälan klubbrekord

Markera nedanstående text och kopiera. Klistra sedan in på ett Worddokument (eller liknande) på din dator och skriv ut formuläret. Fyll i och skicka in till SFK Kroken, adress nedan.

SFK Kroken


Fiskart:_____________________________________________________________

Vikt:_______Kg ________Gram    

Längd (cm):___________Omkrets(cm)____________

*Vågtyp, fabrikat och viktklass:________________________________________
*Exempel: Fjädervåg, Super samson, 10 kg


Fångstdatum:_________________________Kl:____________________________

Fångstplats (exakt angiven):___________________________________________

Fångstmetod:________________________________________________________

Spö:_________________________________Rulle:_________________________

Lina (diam:)__________________________Bete:__________________________


Fångad av:

Namn:_____________________________________________________________

Adress:____________________________________________________________

Postadress:_________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________

ev. e-postadress:_____________________________________________________

Undertecknad var närvarande vid vägning och mätning av ovan anmälda fisk:

Datum _______________________

Namnteckning:_____________________________________________________

Namnförtydligande:_______________________________________________

Telefon:___________________________________

 Skickas – tillsammans med foto – till: SFK Kroken, Box 18, 577 24  Hultsfred