Djupsjön

Djupkarta

Bilder

Regnbågsfiske i en lugn miljö där alla fiskemetoder fångar.

Fiskarter:
Regnbågsöring, abborre

Enkla sjödata:
Sjöstorlek: Ca 3 hektar
Maxdjup: 12 meter
Medeldjup: 4,3 meter

Tips
Här kan du som är rörelsehindrad fiska.

  • Fiskekortsförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred 0495-100 98
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske Hultsfred, 0495-412 95
  • Hultsfreds Turistinformation 0495-24 05 05
  • Hultsfreds strandcamping 070 733 55 78 Maj-Sept
  • Vimmerby Turistbyrå 0492 310 10

Fiskekort online på SFK Krokens hemsida, www.sfk-kroken.nu Följ anvisningarna och skriv in fullständiga uppgifter för fiskekort. Vid betalning med Swish 123 388 00 10 uppge datum, tid och sjö på meddelande.

Djupsjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv  och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro. Djupsjön är en liten och djup sjö som ligger väster om Hultsfred. SFK Kroken sätter regelbundet ut regnbåge. Sjön ligger intill vägen som går till badplatsen vid Stora Hammarsjön. Parkering finns nära sjön. Vid sjön finns 2 grillplatser, 2 st. väderskydd, och bryggor som gör fisket lättillgängligt. Sjön har en handikappanpassad brygga och toalett, så att även rörelsehindrade personer kan utöva sportfiske. Sjön blir snabbt djup utanför kanterna. Vattenvegetationen är mycket gles och består av starr och näckrosor. På östra stranden är det bergigt och det är brant, medan det på västra sidan är mer myrmarker. Barrskog dominerar omgivningen.

Fisket i Djupsjön

Klubben sätter regelbundet ut regnbåge varje säsong. Regnbågen som tas från en lokal fiskodlare är både fin och stridbar. Fisket efter regnbåge är bra runt hela sjön och eftersom det finns bryggor jämnt utplacerat kommer man åt bra. Tillåtna metoder är spinn, mete, fluga och pimpelfiske. Metfiske är rogivande då man kan sitta och titta på ett flöte.  Endast mask, maggot och räka är tillåtet. Spinnfisket fungerar bra med små skeddrag eller spinnare i varierande färger. Pimpelfiske med räka eller maggot fungerar bra på vintern. Regnbågsfisket är  bäst då vattnet inte är alltför varmt och ofta är fisket bra vid väderomslag. Ofta ser man vakande fisk och det lönar sig ofta att prova att lägga flugan eller drag, spinnare  intill vakringar. Den vanligaste storleken på fisken är mellan 0,7-2 kg men det fångas även större fiskar, ibland uppåt 5 kg. Vid informationstavlorna finns pärm där man registrerar fångad fisk. Det är viktigt att rapportera fångster för att klubben ska kunna utvärdera och följa upp fisket på bästa sätt.

Fiskeregler:

Byt ofta plats så att alla kan fiska på de olika platserna. Stå inte på samma plats för länge, max 45 min., rotera runt på platserna- på så sätt ökar dina chanser till bra fiske. Dessa regler är till för att fisket skall ske på ett sportfiskemässigt sätt och till allas glädje och fiskelycka.

Återutsättning av fisk:

Endast HULLINGLÖS krok är tillåten om fisken ska återutsättas. Fisken FÅR ALDRIG lyftas upp ur vattnet. Inte ens för fotografering. Endast OSKADAD fisk får återutsättas. Fisk krokad i annat än munnen eller blödande fisk får inte återutsättas. Vid återutsättning får INGEN typ av håv användas.