Välen

Kartor

Bilder

Regnbågssjön där alla kan uppleva vildmarken och utöva sportfiske.

Fiskarter:
Regnbågsöring, Gädda, Abborre, Mört, Braxen, Ål, Siklöja. 

Enkla sjödata
Sjöyta: 18 hektar
Maxdjup: 14 meter
Medeldjup: 3 meter

Tips
Regnbågsfiske passar alla och fisket i Välen är avstressande i den lugna miljön. Här kan du som är rörelsehindrad fiska.

  • Fiskekortförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
  • Hultsfreds Turistinformation, 0495-24 05 05  
  • Hultsfreds Strandcamping 070 733 55 78 Maj-Sept 

Vid betalning med Swish 123 388 00 10 måste Du mejla till kassor.sfkkroken@gmail.com och uppge datum, tid och sjö.

I Välen finns båtar att hyra för 50 kr/dygn, i samband med att man löser fiskekort. Båtkort på FRENDO (Preem), Hultsfred

Välen ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv  och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro.

Välen ligger mitt i Stora Hammarsjöns FVO, ca 7 km sydväst om Hultsfred.  Man svänger av från 34an skylt Välen 4 km, så följer man bara skyltningen till sjön. Då man kommer fram till sjön finns en stor parkeringsplan. Här kan man parkera husvagn eller husbil Det är mycket bra ordnat runt sjön med bryggor, 10st väderskydd, grillplatser och stig runt sjön. Fisket är handikappanpassat med handikappbrygga och toaletter.

Välen är en näringsfattig sjö som omges av tall- och granskog. Stränderna är steniga och på vissa håll dominerar myrmarker med gungfly. Mossa, pors, lingon och blåbär dominerar markskiktet runt sjön. Växtligheten i sjön är gles med starr, vattenklöver och näckrosor.

Fisket i Välen

Klubben sätter regelbundet ut regnbåge varje säsong. Regnbågen som tas från en lokal fiskodlare är både fin och stridbar.

Fisket i Välen är lätt att bedriva för alla, oavsett förkunskaper. Runt hela sjön finns en vandringsstig och det finns gott om platser att fiska på. Sjön är lättvadad med vadarstövlar eller vadarbyxor eftersom den delvis är långgrund och bottnen är fast av sand och grus. Då sjön är relativt stor lönar det sig att prova runt på olika platser och med olika metoder. Flytring är tillåtet att använda och detta kan vara effektivt då fisken går längre ut i sjön. Det förekommer ofta sländkläckningar av flera arter av dagsländor.Flugor som funkar bra är E12an, Dagsländeimitationer, Nymfer, Montana i olika färger/varianter, Wolly bugger, Dog nobbler, Streaking caddies och olika streamer. Det är bra att testa olika flugmönster och att fiska flugan på olika djup.

Vissa dagar går metet bäst och andra dagar spinnfisket. Meta kan man göra med både bottenmete och flötmete. Tillåtna beten är endast  mask, räka och maggot. Ofta ser man regnbågar som vakar och hoppar i ytan och detta ska man hålla uppsikt på.

Spinnfiske fungerar bra med små färgglada skeddrag eller spinnare. Det finns gott om abborre och gädda i sjön,  OBS: Ingen fångstbegränsning för Gädda. Det finns också gott om mört och siklöja, det är bra byten för gäddan som kan växa sig stor. Ibland får man en och annan braxen på mete, ål förkommer också som fångst.

Regnbågsfisket är bäst då vattnet inte är alltför varmt och ofta är fisket bra vid väderomslag. Ofta ser man vakande fisk och det lönar sig ofta att prova att lägga flugan, spinnaren eller draget intill vakringar. Den vanligaste storleken på fisken är mellan 0,7-2 kg men det fångas även större fiskar, ibland uppåt 5 kg. Vid informationstavlorna finns  pärm där man registrerar fångad fisk. Det är viktigt att rapportera fångster för att klubben ska kunna utvärdera och följa upp fisket på bästa sätt.

Fiskeregler:

Byt ofta plats så att alla kan fiska på de olika platserna. Stå inte på samma plats för länge, max 45 min., rotera runt på platserna – på så sätt ökar dina chanser till bra fiske. Dessa regler är till för att fisket skall ske på ett sportfiskemässigt sätt och till allas glädje och fiskelycka.

Återutsättning av fisk:

Endast HULLINGLÖS krok  om fisken ska återutsättas. Endast OSKADAD fisk får återutsättas. Fisk krokad i annat än munnen eller blödande fisk får inte återutsättas.