Karpfiske 2007

Karpfisket 2007 succé!

Årets karpfiske kan sammanfattas med ett ord: Succé. Och detta gäller inte bara fångster av riktigt stora karpar utan även engagemang, arbetsvilja och intresse. Att beskriva hela årets verksamhet på denna sida skulle inte rymmas så det får bli i sammanfattad form.

    Under året 2007 har följande aktiviteter ägt rum:
  • Ett nytt rapporteringssystem för fångster togs bruk för att kunna följa upp fisket på bästa sätt. Förutom anmälan i pärmen skall mail med bild skickas till ansvarig. Systemet har visat sig fungera bra.
  • En kommitté i klubben bildades med fem personer som ska jobba med att förbättra karpfisket.
  • En båt placerades i Färgsjön under våren.
  • En brygga har byggts vid Färgsjön på en av de mest populära fiskeplatserna.
  • Tidningsreportage i Vimmerby Tidning om Färgsjön i augusti. Två karpar fångades.
  • Röjning av platser utfördes i mitten av juli i Färgsjön och ett 10-tal personer var med och hjälpte till!
  • I Färgsjön har det under året satts ett 15-tal nya karpar. Detta för att sjön ska kunna erbjuda ett bra fiske i framtiden.

Fångade karpar i Färgsjön 2007

Karp Vikt (gram) Datum Fångstman
Akilles 6200 2007-04-06 Christian Hermansson
Okänd 6200 2007-04-14 Sonny Nilsson
Sara 7600 2007-04-28 Fredrik Ström
Anna 5500 2007-04-29 Alexander Johansson
Snowwhite 15000 2007-05-05 Fredrik Mangotsson
Nisse 14800 2007-05-05 Anders Ström
Norton 14000 2007-05-06 Anders Ström
Buffy 8300 2007-05-12 Fredrik Wiberg
Micro 15550 2007-05-17 Jonas Edvardsson
Molly 7350 2007-05-17 Jonas Edvardsson
Okänd 4800 2007-05-17 Jonas Edvardsson
Akilles 6600 2007-05-18 Jonas Edvardsson
Fjällis 8000 2007-05-24 Fredrik Ström
Snowwhite 15500 2007-05-25 Fredrik Ström
Norton 13900 2007-05-25 Fredrik Ström
Sara 7700 2007-05-26 Christian Hermansson
Bölden 11400 2007-05-27 Alf Carlsson
Snowwhite 15250 2007-06-07 Christian Hermansson
Micro 15620 2007-06-16 Fredrik Mangotsson
Molly 7850 2007-06-22 Christian Hermansson
Akilles 7000 2007-06-23 Anton Kulele
Nisse 16700* 2007-06-30 Alexander Johansson *Sjörekord
Svartenbrant 12600 2007-07-19 Sonny Nilsson
Snowwhite 15200 2007-08-01 Martin Hörnstein
Therese 5550 2007-08-15 Carl-Johan Månsson
Karlsson 4700 2007-08-16 Carl-Johan Månsson
Buffy 7700 2007-09-08 Christian Hermansson
Nisse 15600 2007-09-15 Christian Hermansson
Okänd 6200 2007-09-22 Christian Hermansson

Totalt gjordes 29 fångster i Färgsjön under året. Sjörekordet slogs gång på gång under året för att tillslut stanna på smått otroliga 16700 gram. En vikt som få vatten matchar i Sverige!
I klubbens andra karpsjö: Stockebrogöl har det fiskats en del under året och ett 10-tal karpar fångades med vikter upp till drygt 5 kg.
Slutord: Framtiden ser mycket ljus ut för klubbens karpfiske. Tack till alla som har medverkat under året och framförallt till kommittén som lagt ner ett stort arbete. Fortsätt så!

Carl-Johan Månsson