Stora Åkebosjön

Karta

Bra och rolig pimpelsjö.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, ruda, Ål

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 52 hektar
Maxdjup: 14,5 meter
Medeldjup: 2,3 meter

Tips för…
Nybörjaren: Stora Åkebosjön är en perfekt sjö för att lära sig pimpla. Fångstgaranti.
Proffset: Pimpelexperten har mycket att hämta i sjön.
Upptäckaren: Kanske finns det en stor ruda i sjön.

  • Fiskekortförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
  • Hultsfreds Turistinformation, 0495-24 05 05
  • Hultsfreds strandcamping 070 733 55 78 Maj-Sept
  • Vimmerby Turistbyrå 0492 310 10

Båtkort löser du på FRENDO (Preem), Hultsfred

Fiskekort online på SFK Krokens hemsida, www.sfk-kroken.nu Följ anvisningarna och skriv in fullständiga uppgifter för fiskekort. Vid betalning med Swish 123 388 00 10 uppge datum, tid och sjö på meddelande.

Båtkort löses på FRENDO (Preem), Hultsfred

Stora Åkebosjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv  och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro.

Stora Åkebosjön ligger cirka 6 km väster om Hultsfred och man kör från väg 34 mot Stora Hammarsjön kommer man fram till en trevägskorsning, där det  finns en informationstavla där man kan svänga in och parkera nära sjön.  Där finns även 3 st. väderskydd, grillplats och båtbrygga.  Sjön är flikig med många vikar och sund. Sjön omges mest av barrskog och på stränderna växer pors och björk.

En del stränder är steniga med hällmarker och på vissa platser runt sjön finns kärr och mossar. Vattenvegetationen består av starr, näckrosor, gäddnate och bladvass. I sjöns södra del ligger Björnnäset som  blev ett naturreservat 1997.

Fisket i Stora Åkebosjön

Begänsade möjligheter att fiska från land. Man kan hyra båt eller fiska från land. Fisket efter abborre är bra och det är en populär pimpelsjö. I norra viken och i området runt den lilla ön finns bra områden för abborre och ibland är det fin storlek på fisken och abborren tar ofta på mete eller spinnfiske. Från land finns en del platser att komma åt om man vill gå lite.

Sjön håller ett rikligt bestånd med gädda, går att fånga på skeddrag och ytgående vobblers. Ruda finns i sjön och metet efter denna spännande fisk borde utforskas. I den närliggande Lilla Åkebosjön bedrivs ett mete idag och kanske är det större ruda i Stora Åkebosjön. Flötmete efter ruda kan göras i norra delen.