Stora Hammarsjön

Karta

Stora Hammarsjöområdets största sjö – en vacker sjö med högt sportfiskevärde och stora utvecklingsmöjligheter.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, ruda, sik, siklöja, lake, öring, Ål

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 136 hektar
Maxdjup: 18,5 meter
Medeldjup: 4,9 meter

Tips för:
Nybörjaren: Gäddfisket.
Proffset: Fiske efter storöringen.
Upptäckaren: Ismete efter Gädda och Öring. De som upptäcker och utvecklar det i sjön blir nog kända!

  • Fiskekortförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
  • Hultsfreds Turistinformation, 0495-24 05 05
  • Hultsfreds strandcamping 070 733 55 78 Maj-september
  •  Vimmerby Turistbyrå 0492 310 10

Båtkort löser du på FRENDO (Preem), Hultsfred

Fiskekort online på SFK Krokens hemsida, www.sfk-kroken.nu Följ anvisningarna och skriv in fullständiga uppgifter för fiskekort. Vid betalning med Swish 123 388 00 10 uppge datum, tid och sjö på meddelande.

Stora Hammarsön ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro.

Stora Hammarsjön är en riktig vildmarkssjö och är lite av en karaktärssjö för hela området. Den är varierad med sju stycken öar, stora djup, grunda vikar och flera till- och frånflöden. Dessa faktorer skapar en spännande fiskesjö. Sjön ligger sydväst om Hultsfred och man hittar till den via skyltning från väg 34 vid Hultsfred.

Sjön är näringsfattig och omges främst av barrskog. Runt sjön i norra delen är det mycket sten, berg och barrskog och i nordväst ligget ett domänreservat som består av en ås med ekskog. På vissa platser runt sjön dominerar hällar med intilliggande pors och tallskog.

I andra områden finns mossmarker med starr, skvattram, björk och tall. Alla bottentyper finns representerade i sjön med dominans av dy och grus. Vattenvegetationen är gles och består av näckrosor, bladvass, vattenklöver och säv.

I norra delen av sjön finns olika boendemöjligheter samt naturcamping  och en vacker och populär badplats med väderskydd och grillplats. Här finns en stor parkering. Vid sjön finns flera väderskydd, grillplatser och en handikappanpassad brygga vid södra delen.

Fisket i Stora Hammarsjön

Förbättrad iläggsplats för båtar vid klubbens båtbrygga intill badplatsen. Nu är det betydligt enklare att köra ner båtsläpet till bryggan. Däremot är det inte tillåtet att parkera där. När båten är ilagd ska bil och släp ställas på parkeringen på andra sidan vägen.

Man kan bedriva ett varierat sportfiske i sjön. Gäddfisket är bra utefter kanterna i norra delen och ner mot västra kanten. På dessa områden är det bra att spinnfiska med skeddrag och vobblers på 2-3 meters djup. En bra sträcka för gädda är vid vägbanken i söder. Det kan vara bra att prova på  flugfiske efter gädda. Gäddan går även bra att ismeta och det finns stor chans på fisk över 10 kg. Abborren går att hitta runt hela sjön men bra platser är i nordvästra delen där man kan meta och pimpla. Meta braxen kan man göra på flera platser i sjön med bottenmete och beten som mask, maggot och majs. Kanske prova några fiskepass efter ål.

Öringsfisket är ett toppintressant fiske där det finns chans på riktigt stor öring över 5 kg. Klubben satte ut öring under några år. Öring kan man fiska runt öarna, i området mittemot badet och utanför handikappbryggan i söder. Både fluga och spinn fungerar och en bra tid för detta fiske är sommarkvällar, vår och höst. Troligen äter öringen mycket fisk i sjön, så det är bra att fiska med fisklika skeddrag och vobblers i blått och silver. För flugfisket fungerar samma flugor som för regnbågsvattnen.

Vid örings- och gäddfiske är det bra att hyra en båt för att kunna söka av större ytor på sjön. Stora Hammarsjön kan uppfattas som en svårfiskad sjö efter gädda, men med lite uppsökaranda och envishet och rätt perioder så hittar man förr eller senare fisken.