Hulingen

Karta

Bilder

En sportfiskesjö med slättsjökaraktär som innehåller stora gäddor och karpfisk.

Fiskarter:
Abborre, Gädda, Mört, Braxen, Sarv, Sutare, Lake, Ål, Mal

Enkla sjödata
Sjöyta: 683 hektar
Maxdjup: 12,4 meter
Medeldjup: 1,7 meter

Tips för…
Nybörjaren: Hyr en båt och fiska efter gädda längs vasskanterna med skeddrag eller spinnare. Nästintill fångstgaranti.
Fiska gädda med fluga  och häftiga hugg utlovas.
Upptäckaren: Smyg längs näckroskanter och sök upp stor sarv med ett flötmete. Vackrare fiskar finns knappt.

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495 100 98
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495 412 95
Hultsfreds Turistinformation, 0495 24 05 05 Hultsfreds Strandcamping 070 733 55 78 Maj-september     Vimmerby Turistbyrå 0492 310 10                                   

Båtkort löser du på FRENDO (Preem), Hultsfred

Fiskekort online på SFK Krokens hemsida, www.sfk-kroken.nu Följ anvisningarna och skriv in fullständiga uppgifter för fiskekort. Vid betalning med Swish 123 388 00 10 uppge datum, tid och sjö på meddelande.

Hulingen ligger centralt intill Hultsfreds tätort. Sjöns omgivning domineras av lövskog och i norra delen är stränderna flacka, vattenvegetationen gles och vattendjupet uppgår till ca 3 meter. Längre söderut i sjön från Björkudd till Järnudda är sjön djupare. Här hittar man sjöns djupaste områden med djupbranter som är bra fiskeområden för grov gädda och abborre. Södra delen av sjön är grund med upp till 2 meters djup innehållandes vikar med tät vegetation. De skyddade grundområdena gör sjön till en fin fågelsjö och man har observerat ca 250 fågelarter runt sjön varav ca 110 häckande. Hulingen har ett fågelskyddsområde i södra delen som innebär tillträdesförbud under tiden 1/4 – 31/7. Förutom fågel finns utter vid och i anslutning till sjön.

Fisket i Hulingen:

Klubbens hyrbåt finns vid båtbryggan vid reningsverket samt isättningsplats för båtar. Hulingen är sedan länge känd som en sjö med stora gäddor och fiskar uppemot 15 kg har fångats. Fiskar mellan 5 och 10 kg är vanliga och det är lättast att komma i kontakt med de större fiskarna genom att fiska då vattentemperaturen är lägre och att söka gäddan runt de djupare områdena. Rätt metod vintertid är ismete på platser där djupvariationer finns. Under tidig vår och sen höst är dragrodd med stora vobblers eller flötmete med betesfisk de bästa metoderna.

Stor gädda finns utanför reningsverket, runt Björkudd med ön utanför och norr om Baståndsviken. På dessa platser finns djupförändringar och man hittar ofta gäddan i anslutning till branter, på djup mellan 3 och 6 meter. Spinnfiske i anslutning till vegetation såsom vass och näckrosor är bra, då gäddan finner skydd och föda på dessa platser. Runt kanterna i norra delen får man nästan alltid fisk. All typ av bete från spinnare till jerkbait fungerar. Flugfiske på gädda kan kan verkligen rekommenderas. På ett fiskepass kan det fångas 10 till 15 gäddor, som släpps tillbaka.

Abborren finns i alla storlekar och går att hitta lite överallt i sjön och är du pimpelfiskare så ska du prova att fiska runt Björkudd. Vintertid ställer sig ofta mycket abborre i alla storlekar runt udden. Prova mormyska för de mindre abborrarna på grunt vatten och vertikalpirk eller balanspirk för de större fiskarna på djup mellan 2 och 5 meter. I anslutning till åmynningen och utanför campingen står ofta lite större abborre. Där är det effektivt att bottenmeta med mask, mört eller löja. Braxen och mört kan man fiska med bottenmete och majs, maggot eller mask som bete. Bra platser är sträckan vid Stenbryggan, sträckan nedanför hembygdsparken och vid åmynningen.

Under våren i månadsskiftet april-maj går mycket mört upp i ån för att leka och då kan man passa på att meta i åmynningen. Dessutom följer stor gädda efter mörtstimmen upp i ån och då kan gäddmetet vara bra. Sarv och sutare hittar man på grunt vatten i anslutning till tät vegetation. Runt åmynningen och öster om badplatsen finns grunda platser att prova för dessa arter och roligast är att flötmeta med majs eller mask. Fina och varma vår- och sommarkvällar passar bäst för detta fiske. Ål kan man hitta lite överallt i norra delen av sjön. Även stor lake har observerats från is, som kan vara intressant att testa.

En fiskare var ute och trollade efter gädda med en jigg på 4-5 meters djup utanför Björkudd 2019 och fick istället en mal på 23,5 kg och 147 cm lång.  Malen är fridlyst så den släpptes tillbaka.