alegöl

Djupkarta

Bilder

Regnbågsgölen där flugfiskaren hittar rätt.

Fiskarter:
Regnbågsöring

Enkla sjödata:
Sjöyta: Ca 1 hektar
Maxdjup: >8 m

Tips:
Alla kan lära sig att flugfiska och Alegöl är ett perfekt vatten för nybörjare.

  • Fiskekortförsäljare:
  • Frendo (Preem), Hultsfred 0495-100 98 
  • Lundhs Hund-Jakt-Fiske Hultsfred, 0495-412 95 
  • Hultsfreds Turistinformation 0495-240505
  • Hultsfreds strandcamping 070 733 55 78 Maj-Sept
  • Vimmerby Turistbyrå 0492 310 10

Fiskekort online på SFK Krokens hemsida, www.sfk-kroken.nu Följ anvisningarna och skriv in fullständiga uppgifter för fiskekort. Vid betalning med Swish 123 388 00 10 uppge datum, tid och sjö på meddelande.

Alegöl ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området är klassat som riksintresse för fiske och friluftsliv  och här kan massor av saker upplevas. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred.  Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur, hjort och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt till flera sjöar. Flera fiskesjöar är anpassade för rörelsehindrade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro.

Alegöl eller (Ålegöl), som det står på kartor, är ett fint regnbågsvatten. Gölen ligger ca 5 km söder om Hultsfred och för att hitta den svänger man av vid skylten Alegöl på  väg 34 och följer skyltning. Klubben sätter regelbundet ut regnbåge varje säsong. Regnbågen som tas från en lokal fiskodlare är både fin och stridbar. Vattnet är en typisk skogsgöl men med förhållandevis klart vatten då källvatten rinner ut i gölen. Omgivningen består av tallskog och myrmarker. På stranden växer pors och i vattnet är växtligheten sparsam och består av starr och näckrosor. Runt sjön finns en mängd bryggor som gör fisket lättillgängligt. Väderskydd, grillplats, flera bord och toalett finns intill gölen. 

Fisket i Alegöl

Endast flugfiske är tillåtet. Utrustning: flugspö, flugrulle, fluglina, tafs och fluga. Klubben sätter regelbundet ut regnbåge och Alegöl är ett mycket bra nybörjarvatten för att träna flugfiske. Det är bra med kastutrymme, något som ofta behövs då man är nybörjare. Lämplig flugfiskeutrustning är från klass 3 – 7 och flugor som är bra är Europa-12, Montana i olika färger/varianter, Wolly bugger, Streaking caddies och olika streamer. Det är bra att testa olika flugmönster och att fiska flugan på olika djup. Eftersom regnbågen är en laxfisk så trivs den bäst i lite kallare vatten. Under vår och höst är den aktivare och befinner sig på grundare vatten, ofta strandnära. Under sommaren då det är varmt söker sig fisken till de djupare områdena. 

Regnbågsfisket är därmed bäst då vattnet inte är alltför varmt och ofta är fisket bra vid väderomslag. Ofta ser man vakande fisk och det lönar sig ofta att prova att lägga flugan intill vakringar. Den vanligaste storleken på fisken är mellan 0,7-2 kg men det fångas även större fiskar, ibland uppåt 5 kg. Vid informationstavlan finns en pärm där man registrerar fångad fisk. Det är viktigt att rapportera fångster för att klubben ska kunna utvärdera och följa upp fisket på bästa sätt.

Fiskeregler:

Byt ofta plats så att alla kan fiska på de olika platserna. Stå inte på samma plats för länge , max 45 min. Rotera runt på platserna, på så sätt ökar dina chanser till bra fiske. Dessa regler är till för att fisket skall ske på ett sportfiskemässigt sätt och till allas glädje och fiskelycka.

Återutsättning av fisk:

Endast HULLINGLÖS krok är tillåten om fisken ska återutsättas Fisken FÅR ALDRIG lyftas upp ur vattnet. Inte ens för fotografering. Endast OSKADAD fisk får återutsättas. Fisk krokad i annat än munnen eller blödande fisk får inte återutsättas. Vid återutsättning får INGEN typ av håv användas.